Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami, Zamawiający umożliwia, przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami, za wyjątkiem środków ochrony prawnej, w formie faksu na numer 74 8621122 lub za poœrednictwem poczty elektronicznej na adres zp@scm.pl w godzinach od 8.00 do 15.00, pod warunkiem stosowania art. 27 ust. 2 Ustawy.

» Ogłoszenia - Zamówienia publiczne » Ogłoszenia aktualne » ZP/PN/2016/81 - sprzęt SOR

 

ZP/PN/2016/81 - sprzęt SOR
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr PIOS. 09.01.00-00-0028/16


  Treść Ogłoszenia  
Ogłoszenie o zamówieniu
Download
28.12.2016


  SIWZ  
SIWZ
Download
28.12.2016


  SIWZ - modyfikacje  
SIWZ - modyfikacj
Download
30.01.2017


  Przesunięcie Terminu Składania Ofert  
zmiana ogłoszenia
nowy termin składania ofert - 08.02.2017r.
Download
30.01.2017


  Załączniki do SIWZ  
załącznik 01a
Download
28.12.2016
załącznik 01b
Download
28.12.2016
załącznik 01c
Download
28.12.2016
załącznik 01d
Download
28.12.2016
załącznik 01e
Download
28.12.2016
załącznik 01f
Download
28.12.2016
załącznik 01g
Download
28.12.2016
załącznik 01h
Download
28.12.2016
załącznik 01i
Download
28.12.2016
załącznik 01j
Download
28.12.2016
załącznik 01k
Download
28.12.2016
załącznik 01l
Download
28.12.2016
załącznik 01m
Download
28.12.2016
załącznik 01n
Download
28.12.2016
załącznik 02
Download
28.12.2016
załącznik 03
Download
28.12.2016
załącznik 04
Download
28.12.2016
załącznik 05
Download
28.12.2016
załącznik 06
Download
28.12.2016
załącznik 07
Download
28.12.2016
załącznik 08
Download
28.12.2016
załącznik 09
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Download
28.12.2016
załącznik 10
Oferta na przeprowadzenie konfiguracji systemów ExPACS oraz RIS Chazon do obsługi cyfrowego RTG
Download
28.12.2016
załącznik 11
Licencja dla ROBOCLICK – oprogramowanie sterujące duplikatorem płyt oraz integracja urządzenia z PACS i RIS
Download
28.12.2016


  Załączniki do SIWZ - modyfikacje  
załącznik 07
zaktualizowana treść umowy
Download
30.01.2017


  Pytania i Odpowiedzi  
odpowiedzi na pytania
Download
30.01.2017
Odpowiedzi na pytania II
Download
01.02.2017


  Zbiorcze zestawienie ofert  
zestawienie ofert
Download
08.02.2017


  Wyniki Postępowania  
wyniki postępowania
Download
10.03.2017

Kontakt:
e-mail: zp@scm.pl

telefon: +48 74 86 21 121
+48 74 86 21 271
+48 74 86 21 210

fax: +48 74 86 21 122

Zapłata wadium
Bank Zachodni WBK S.A. o/Polanica Zdrój
nr konta 27 1090 2327 0000 0001 0685 0550

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych rozpoczętych w 2017r.
znajdują się pod adresem: bip.scm.pl